Doradztwo zawodowe – czym jest i kto korzysta z jego usług

Doradztwo zawodowe to branża o wielu funkcjach. Przede wszystkim działania osoby zajmującej się tą dziedziną sprowadzają się do usystematyzowania wiedzy dot. Dotychczas zdobytych kompetencji i posiadanych umiejętności przez klienta. Doradztwo zawodowe to także przeprowadzanie szeregu testów i ćwiczeń, które pomogą zdefiniować mocne i słabe strony potencjalnego lub obecnego pracownika. W tym celu zawsze zaczyna się od wstępnego wywiadu, dzięki któremu możliwe będzie usystematyzowanie przyszłych działań na spotkaniach. Nie mniej jednak nie na tym kończy się jego rola. Osoby, które decydują się skorzystać z usług doradcy mogą nauczyć się nowych, praktycznych i przydatnych rzeczy. Mowa o pisaniu listów motywacyjnych i CV. O ile praktyka ta na pozór wydaje się prosta – nie każdy jest w stanie ją umiejętnie wykonywać. Jak się okazuje, niemalże wszyscy mają CV, ale czy są one dobrze napisane? Nie bez powodu wiele ofert pracy do których zgłaszają się potencjalni pracownicy jest odkładana na bok. Wszystko za sprawą bycia szarym, takim samym jak inni.

CV to dokument mocno indywidualny. Zawsze powinien się wyróżniać wśród innych po to, by przyciągnął uwagę potencjalnego pracodawcy. Doradca zawodowy zna się na najnowszych trendach i technikach stosowanych podczas rekrutacji. Dobrze wie w jaki sposób przygotować się do spotkania rekrutacyjnego i zdobyć pracę. Spotkania z taką osobą mogą odbywać się grupowo lub indywidualnie. Pierwszy rodzaj sprowadza się do ćwiczenia umiejętności interpersonalnych i pracy grupowej. Jest to niezmiernie ważne i potrzebne w wielu obecnie istniejących zawodach na rynku. Prace z indywidualnym klientem to rozpoznawanie kompetencji i wszystkie praktyki, które mają na celu wprowadzić konkretnego pracownika na rynek, skupiając się na tylko i wyłącznie jednej personie. Może się okazać, że osób, które są zainteresowane praktykami doradcy jest wiele. Może więc pojawić się pytanie – gdzie i w jaki sposób szukać profesjonalisty w tejże dziedzinie. Pomysłów jest wiele.

Spotkania z doradcą są już powszechnie organizowane w szkołach licealnych, zawodówkach i na studiach. W tych wypadkach są darmowe. Osoby starsze mogą skorzystać z nieodpłatnych porad w takich miejscach jak: urzędy pracy, instytucje, programy unijne. Oczywiście istnieją też prywatni doradcy do których można równie dobrze się udać. Dla kogo dedykowane są usługi doradcy zawodowego? Grupa odbiorców jest ogromna. W związku z tym, że obecnie panuje trend ,,ciągłego uczenia się i doskonalenia’’ – potencjalnych chętnych jest więcej z roku na rok. Są to przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy kończąc lata nauki zastanawiają się nad swoją ścieżką kariery. Chcą zdefiniować zawód, który przyniesie im głównie satysfakcję i przyjemność. Kolejna grupa to osoby bezrobotne, które nie pracowały przez dłuższy czas lub nigdy. Podobnie jak uczniowie – szukają swojej drogi, lecz zazwyczaj praca nie była wykonywana przez jakieś powody, np. ciężko było ją znaleźć, pojawiły się problemy rodzinne i inne obowiązki życia codziennego.

Do doradców przychodzą też ci, którzy boją się o swoje aktualnie zajmowane stanowisko lub chcą się przebranżowić.

mentee kto to