Fundraising – co to takiego?

Fundraising – co to takiego?

7 maja 2018 Wyłącz przez Arnold

Działalność organizacji pozarządowych, często uwarunkowana jest dobrą wolą fundatorów. To dzięki ich wsparciu, kreatywna działalność na rzecz społeczeństwa, może zostać zrealizowana. Pomoc odbywa się na zasadach fundraisingu – procesu pozyskiwania funduszy.

Dokonują tego osoby odpowiedzialne, zaangażowane w projekt kampanii finansowej, zwane fundraisierami. Fundraising może dotyczyć organizacji takich jak: hospicja, stowarzyszenia naukowe, sportowe lub charytatywne, festiwale kulturalne, fundacje, szkoły, muzea. Jednostki, chcąc zrealizować projekt o użyteczności społecznej, mogą poprosić o wsparcie z zewnątrz.

Finanse są pozyskiwane od instytucji rządowych i pozarządowych, osób indywidualnych, firm, przedsiębiorstw, czy mediów. Fundraisierzy mogą urządzać kwesty, starać się o dotacje, umawiać się na spotkania z indywidualnymi przedsiębiorcami, w celu przedstawienia celów swojego przedsięwzięcia. Fundatorzy w zamian za wsparcie, mogą otrzymać np.

promocję ich własnej działalności podczas wydarzenia.

konsument.edu.pl