Fundraising – co to takiego?

Działalność organizacji pozarządowych, często uwarunkowana jest dobrą wolą fundatorów. To dzięki ich wsparciu, kreatywna działalność na rzecz społeczeństwa, może zostać zrealizowana. Pomoc odbywa się na zasadach fundraisingu – procesu pozyskiwania funduszy.

Dokonują tego osoby odpowiedzialne, zaangażowane w projekt kampanii finansowej, zwane fundraisierami. Fundraising może dotyczyć organizacji takich jak: hospicja, stowarzyszenia naukowe, sportowe lub charytatywne, festiwale kulturalne, fundacje, szkoły, muzea. Jednostki, chcąc zrealizować projekt o użyteczności społecznej, mogą poprosić o wsparcie z zewnątrz.

Finanse są pozyskiwane od instytucji rządowych i pozarządowych, osób indywidualnych, firm, przedsiębiorstw, czy mediów. Fundraisierzy mogą urządzać kwesty, starać się o dotacje, umawiać się na spotkania z indywidualnymi przedsiębiorcami, w celu przedstawienia celów swojego przedsięwzięcia. Fundatorzy w zamian za wsparcie, mogą otrzymać np.

promocję ich własnej działalności podczas wydarzenia.

www.caparolcolorhouse.pl