Intercyza przedmałżeńska – coraz bardziej popularna?

Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który nie posiada prawnie ustanowionej rozdzielności majątkowej. Jeśli chcemy ją uzyskać, konieczne jest podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej.

Taka umowa zapewni nam bezpieczeństwo finansowe, w sytuacji rozwodowej. Wszystko bowiem, co zostało nabyte podczas trwania małżeństwa jest wspólne, a zatem na wypadek kryzysu, stan naszego majątku może ulec niesprawiedliwemu podziałowi.

Czy warto podpisać intercyzę? Rozdzielność majątkową możemy sporządzić notarialnie przed ślubem, lub po jego zawarciu, za zgodą obojga małżonków. Istnieje kilka rodzajów intercyz: rozszerzenie wspólności majątkowej, jej ograniczenie lub zniesienie lub z wyrównaniem dorobków.

Zarządzanie majątkiem może być więc dowolnie ukształtowane przez małżonków, którzy świadomie uniknąć chcą nieprzyjemnych sytuacji sądowych, np. w przypadku długów jednego z nich.

W Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, a liczba ta stale rośnie. Biorąc pod uwagę tę dramatyczną statystykę, warto zastanowić się nad podpisaniem intercyzy.

www.insion.pl