Operat szacunkowy – podstawa wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do sporządzenia w formie pisemnej autorskiej opinii w postaci operatu szacunkowego. Stanowi on niezbędne informacje, które są niezwykle potrzebne na etapie wyceniania nieruchomości. Sporządzenie tego dokumentu, staje się potwierdzeniem sposobu, w jakim dokonano wyceny. Musi on przede wszystkim uwzględniać zakres, cel, podstawę formalną wyceny, z dokładnym określeniem nieruchomości oraz jej przeznaczenia.

Rzeczoznawca powinien uwzględnić w nim, nie tylko, jaką stosował metodę do oszacowania, ale także przedstawić jednoznaczne wnioski, które pozwolą na dokładne zrozumienie uzyskanej opinii. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości, stanowiące wynik wyceny, powinno być opatrzone datą określenia wartości danego budynku. Sporządzając każdy operat, należy pamiętać o obowiązujących standardach zawodowych, przepisach prawnych, a także o zasadach dobrej praktyki zawodowej. Za wykonanie operatu szacunkowego, pełną odpowiedzialność ponosi wykonujący ją rzeczoznawca.

ulga badawczo – rozwojowa