Rzeczoznawca Sanepidu

Podobnie jak w przypadku osób odpowiedzialnych za sprawdzenie zgodności projektu z ogólnie pojętymi przepisami oraz normami w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz przeciwpożarowych, tak również nieodzownym elementem jest uzgodnienie projektu pod kątem Sanepidu.

Choć może się to kojarzyć ze sprawdzaniem czystość w danej firmie, chodzi o coś więcej.

Przepisy sanepidu wyraźnie określają normy i zasady obejmujące wszystkie funkcje sanitarne budynków.

Dlatego też, aby projekt został uzgodniony również pod tym względem, należy przeprowadzić opinii uprawnionego do tego zadania rzeczoznawcy.

Jego zadaniem będzie zweryfikowanie prawidłowego rozmieszenia odpływów wodnych, wentylacji, kanalizy oraz funkcji sanitarnych związanych z odpadami.

Z uwzględnieniem odpowiednich odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt może zostać odrzucony, nawet w tak prozaicznych sytuacjach, takich jak nieprzepisowe zachowanie odległość pojemników na odpady od budynku mieszkalnego.

przekształcenie firmy w spółkę