Substancje psychoaktywne będące uzależniaczami

Jeżeli poruszymy temat substancji psychoaktywnych, to wywołuje on u przeciętnego człowieka skojarzenie tylko i wyłącznie z narkotykami. Tymczasem w tym terminie zawarte są wszelkiego rodzaju związki, wykazujące swój wpływ i oddziałujące na układ nerwowy człowieka.

W wyniku takowego działania następują zmiany w organizmie ludzkim zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej oraz zachowaniu jednostki. Tytoń, kokaina, alkohol, opiaty, leki uspokajające i nasenne, związki halucynogenne oraz psychostymulujące, lotne rozpuszczalniki, to główne substancje psychoaktywne, stanowiące niemałe zagrożenie dla ludzkiego organizmu.

Substancje te powodują chwilowy błogostan, zaburzając jednocześnie cały system postrzegania otaczającego świata, myślenia i uwagi, siejąc jednocześnie duże spustoszenie w organizmie, prowadząc do uszkodzenia znajdujących się w nim narządów, jednocześnie szybko i bardzo mocno od siebie uzależniając. Najbardziej podatną grupą społeczną, sięgającą z najróżniejszych pobudek po substancje psychostymulujące, są osoby w wieku dojrzewania.

Ich chęć poznawania świata oraz wpływ otoczenia nierzadko prowadzą do podjęcia prób także w tej kwestii. 6.

Dietetyk Poznań