Ubrania ochronne

Osoby pracujące w trudnych warunkach, takich jak chociażby plac budowy oraz dokonujące wszelkiego rodzaju roboty wysokościowe wymagają odpowiednich strojów. Zapewnienie odzieży ochronnej należy zawsze do obowiązków pracodawcy, gdyż to on odpowiada za bezpieczeństwo pracy. Ubrania ochronne należy nosić podczas wykonywania prac, które zagrażają ciału uszkodzeniem.

Niebezpieczeństwo mogą stanowić szkodliwe pyły i inne substancje. Zagrożeniem dla życia jest również ogień, środki chemiczne, niska temperatura czy prąd elektryczny. By zapobiec uszkodzeniu ciała pracownika należy stosować się do wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Odzież można przechowywać w www.kontenery.bialystok.pl/wynajemkontenerow.php .

Jednym z nich jest właśnie odzież ochronna. Odzież ochronna w firmach staje się własnością pracodawcy, dlatego też to właśnie do niego należy dbanie o jej konserwację, pranie, naprawę czy odkażanie. Firma nie może również wypuścić swych pracowników do pracy bez odpowiedniej odzieży lub w przypadku jej uszkodzenia, więc w takich przypadkach pracodawca koniecznie musi zapewnić pracownikowi nowe środki ochrony.