Usługi oferowane przez adwokatów

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego, którego działalność reguluje Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Adwokat, w przeciwieństwie do radcy prawnego, nie pozostaje w stosunku pracy. Adwokaci swoją działalność zawodową mogą prowadzić indywidualnie lub w zespołach adwokackich. Działalność ta najogólniej ujmując dotyczy udzielania porad prawnym klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

W czym pomoże adwokat?

Zadaniem adwokata jest udzielanie porad prawnych klientom. Pod tym ogólnym pojęciem kryje się wiele czynności, które może wykonywać prawnik. Przede wszystkim warto wskazać, że zadaniem adwokata jest pomoc prawna w zakresie rozwiązywania problemów prawniczych i sporów. Uściślając, adwokat ma możliwość ocenienia, czy mamy realne szanse na uzyskanie odszkodowania w związku z tym, że ulegliśmy wypadkowi w pracy, czy w podróży.

Adwokat analizując materiał dowodowy pomoże nam ustalić, czy istnieje szansa na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka. Ponadto, adwokat jest w stanie ocenić, czy istnieje szansa na wygraną w sądzie z bankiem, który sprzedał nam felerny kredyt we frankach. Adwokat pomoże nam w każdej sytuacji, w której chcemy wejść na drogę sądową, jednak nie do końca wiemy, którą ścieżkę powinniśmy obrać, aby dojść do celu. Oprócz pomocy prawnej w zakresie oceny naszej sytuacji, jak również reprezentacji przed sądami oraz organami administracyjnymi, do zadań adwokata należy także sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów m.in. umów, czy odwołań. Adwokat pomoże sporządzić dokumenty, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Adwokat bardzo często zajmuje się także sporządzaniem opinii, a więc interpretacją aktów prawnych na zlecenie klienta.

Kancelaria ATL-Law